INTEGRITETSPOLICY INTEGRITETSPOLICY – UTÖKAD INFORMATION

 

SENAST GJORDA ÄNDRINGAR: _________________

Integritetspolicyn ingår i de allmänna avtalsvillkoren som gäller för webbsidan www.hotelmama.es tillsammans med policyn för cookies och det rättsliga meddelandet.

HOTEL MAMA S.L.U. förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller anpassa föreliggande integritetspolicy. Vi rekommenderar dig därför att titta på den varje gång du går in på webbsidan. Om användaren har registrerat sig på webbsidan och går in på sitt konto eller profil kommer han/hon att bli informerad om att väsentliga förändringar har gjorts avseende behandlingen av vederbörandes personuppgifter när han/hon går in på sidan.

 

Vem är ansvarig för behandlingen av personuppgifter?

Uppgifter som samlas in eller som du lämnar frivilligt på vår webbsida, antingen genom navigering på sidan eller de uppgifter du kan komma att uppge för oss i kontaktformulär, per e-post eller per telefon, kommer att samlas in och bearbetas av den registeransvarige, vars uppgifter visas nedan:

 HOTEL MAMA S.L.U. Organisationsnummer: B57992174

Adress: C/San Miguel 53, 07002 Palma de Mallorca, Illes Balears, Spanien

Tel.: +34 871 037 437

Kontakt DPD: info@hotelmama.es

Registrerad i handelsregistret i Palma de Mallorca, Tomo 2681, Folio 50, Hoja PM-80042, inscrip 1

Om du av någon anledning vill komma i kontakt med oss i frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter eller integritet (med vårt dataskyddsombud) kan du göra det via samtliga tidigare nämnda kanaler.

 Vilka uppgifter samlar vi in på webbsidan?

 När du bara går in på webbsidan HOTEL MAMA S.L.U. kommer information att samlas in om:

 - IP-adress.

- Typ av webbläsare.

- Operativsystem.

- Hur länge du vistas eller navigerar på webbsidan.

 Sådan information lagras med hjälp av Google Analytics, varför vi hänvisar till Googles integritetspolicy då det är de som samlar in och behandlar sådan information. http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Ovanstående gäller även för Google Maps som tillhandahålls på webbsidan och som, om du ger ditt samtycke, får tillgång till din platsinformation, i syfte att erbjuda dig mer specifik information gällande avstånd och/eller färdväg till våra verksamhetsorter. I detta avseende hänvisar vi till den integritetspolicy som används av Google Maps i syfte att få tillgång till hur sådana uppgifter används och behandlas. http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 

Den information vi hanterar kommer inte att sättas i samband med specifika användare och kommer att lagras i våra databaser i syfte att kunna göra statistiska analyser och förbättringar på webbsidan för våra produkter och/eller tjänster och att hjälpa oss att förbättra vår marknadsföring. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

 Registring av användare på webbsidan/Sändning av formulär

För att få tillgång till vissa produkter och/eller tjänster, som till exempel bokning/kontaktförfrågan, måste användaren fylla i ett formulär. För detta begärs ett antal personuppgifter i registreringsformuläret. Uppgifterna är nödvändiga och obligatoriska för att kunna genomföra registreringen. Om inte alla fält fylls i kommer registreringen inte att genomföras.

I detta fall kommer navigeringsuppgifterna att sättas i samband med användarens registrering och då identifiera den enskilda användare som navigerar på webbsidan. På så vis kan en anpassad upplevelse av produkter och/eller tjänster erbjudas på ett sätt som, i enlighet med våra kriterier, bäst passar användaren.

 Användarnas personuppgifter kommer att läggas in i HOTEL MAMA S.L.U.:s databas, tillsammans med användarens transaktionshistorik, och uppgifterna kommer att lagras där fram tills den registrerade användarens konto tas bort. Efter att kontot har tagits bort kommer informationen i det att tas bort från våra databaser, och de uppgifter som avser utförda transaktioner kommer att lagras separat under 10 år utan att det finns åtkomst till eller görs ändringar av dessa i syfte att uppfylla lagstadgade tidsgränser. Uppgifter som inte är knutna till utförda transaktioner kommer att sparas utom i det fall att samtycket återkallas, vilket i så fall medför att de omedelbart tas bort (alltid med hänsyn till lagstadgade tidsgränser).

 

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter utgörs av ett avtal mellan parterna.

När det gäller vidarebefordran av meddelanden och reklam på elektronisk väg och svar på begäran om upplysningar, utgörs tillståndet av den enskildes samtycke till behandlingen.

 Syftet med behandlingen är följande:

a) Hantera din åtkomst till webbsidan.

b) Hantera inköp av produkter och/eller tjänster du har tillgång till genom webbsidan.

c) Hålla dig informerad om handläggning och tillstånd av dina ansökningar, inköp och/eller kvarvarande medel.

d) Svara på dina förfrågningar.

e) Handlägga samtliga verktyg och/eller tjänster som plattformen erbjuder användaren.

 Du kan komma att motta meddelanden via e-post och/eller i din telefon i syfte att informera dig om eventuella händelser, fel, problem och/eller din ansökans status.

 När det gäller utskick av reklam kommer användarens uttryckliga tillstånd att inhämtas vid registreringen. För detta kan användaren dra tillbaka sitt samtycke genom att, på något av de tidigare nämnda sätten, vända sig till HOTEL MAMA S.L.U. Under alla omständigheter ges vid varje utskick av reklam möjlighet att avsäga sig sådana utskick antingen med hjälp av en länk och/eller en e-postadress.

 

Om du tillhör någon av följande grupper, ta del av informationen som visas i listan:

 + AGENTER

Vilka syften har vår behandling av dina personuppgifter?

 • Uppföljning av dina aktiviteter.

 • Utförande av vederbörliga transaktioner.

 • Fakturering och deklaration av gällande skatter.

 • Handläggning av kontroll och återbetalning.

Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?

Den rättsliga grunden är avtal, i och med att ett avtal med agenturen godkänns.

 + KONTAKT PÅ WEBBEN ELLER MED E-POST

Vilka syften har vår behandling av dina personuppgifter?

 • Svara på dina frågor, ansökningar eller begäran.

 • Handläggning av begärda tjänster, svara på dina ansökningar eller begäran.

 • Information som har med din ansökning att göra via elektroniska medier.

 • Information via elektroniska medier avseende handel eller aktiviteter, om uttryckligt samtycke har getts.

Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?

Vederbörandes godkännande och samtycke: I de fall då det är nödvändigt att fylla i ett formulär eller klicka på ”Skicka”-knappen i syfte att göra en ansökan kommer detta i sig att utgöra en bekräftelse på att du har informerats och gett ditt godkännande till innehållet i det villkor som bifogats formuläret eller integritetspolicyn.

För att kunna skicka i väg informationen har samtliga våra formulär en kryssruta eller checkbox som ska kryssas i, med följande text: ”□ Jag har läst och godkänner integritetspolicyn.”

+ KUNDER

Vilka syften har vår behandling av dina personuppgifter?

 • Offert och uppföljning av densamma genom kommunikation mellan båda parter.

 • Information som har med din ansökning att göra via elektroniska medier.

 • Information via elektroniska medier avseende handel eller aktiviteter, om uttryckligt samtycke har getts.

 • Handläggning av administrativa tjänster, kommunikation och logistik som den ansvarige utför.

 • Utförande av vederbörliga transaktioner.

 • Fakturering och deklaration av gällande skatter.

 • Handläggning av kontroll och återbetalning.

Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?

Den rättsliga grunden är ditt samtycke och fullgörandet av ett avtal.


+ LEVERANTÖRER

Vilka syften har vår behandling av dina personuppgifter?

 • Information som har med din ansökning att göra via elektroniska medier.

 • Information via elektroniska medier avseende handel eller aktiviteter, om uttryckligt samtycke har getts.

 • Handläggning av administrativa tjänster, kommunikation och logistik som den ansvarige utför.

 • Fakturering.

 • Utförande av vederbörliga transaktioner.

 • Fakturering och deklaration av gällande skatter.

 • Handläggning av kontroll och återbetalning.

Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?

Den rättsliga grunden utgörs av samtycke till ett avtalsförhållande eller, om sådant inte finns, ditt samtycke när du kontaktar oss eller erbjuder dina produkter på något sätt.

+ KONTAKTER PÅ SOCIALA NÄTVERK

Vilka syften har vår behandling av dina personuppgifter?

 • Svara på dina frågor, ansökningar eller begäran.

 • Handlägga begärda tjänster, svara på dina ansökningar eller begäran.

 • Umgås med dig och skapa ett nätverk av följare.

Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?

Gå med på ett avtalsförhållande inom sammanhanget för det sociala nätverket i fråga och i enlighet med integritetspolicyn.

Facebook http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf

Instagram https://help.instagram.com/155833707900388

 

Hur länge kommer vi att ha kvar dina personuppgifter?

Vi har endast begränsade möjligheter att ta del av eller ta bort dina uppgifter då du har ett eget konto. Vi kommer att behandla dina uppgifter så länge du låter oss göra det som följare, som vän eller du fortsätter att klicka på knappar som ”gilla”, ”följer” eller liknande.

Eventuella rättelser av dina uppgifter eller begränsning av information eller publiceringar måste du göra i kontoinställningarna för din profil i ditt sociala nätverk.

+ VIDEOÖVERVAKNING

Vilka syften har vår behandling av dina personuppgifter?

 • Videoövervakning i våra anläggningar.

 • Kontroll av våra anställda.

 • I vissa fall kan legitima åtgärder komma att överlåtas till domstol.

Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?

Vederbörande ger sitt uttryckliga tillstånd vid tillträde till vår anläggning efter att ha sett informationsskylten om det videoövervakade området.

 

 

+ ARBETSANSÖKNINGAR

Vilka syften har vår behandling av dina personuppgifter?

 • Organisation av urvalsprocessen vid anställning av personal.

 • Tidsbokning för arbetsintervjuer och utvärdering av din ansökan.

 • Om du har gett ditt samtycke kan vi överföra den till samarbetspartners eller liknande endast i syfte att hjälpa dig att hitta jobb.

Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?

Den rättsliga grunden utgörs av ditt uttryckliga samtycke i samband med att du ger oss ditt CV och tar emot och undertecknar information som rör den behandling vi kommer att utföra.

Hur länge kommer vi att ha kvar dina personuppgifter?

CV:t kommer att lagras under ett år och om vi under den tiden inte har kontaktat dig kommer dina uppgifter att tas bort.

+ HR (personalavdelning)

Vilka syften har vår behandling av dina personuppgifter?

 • Handläggning av anställningsförhållandet och arbetstagarens handlingar.

 • Utförande av samtliga administrativa, skatte- och bokföringsmässiga förfaranden i syfte att uppfylla våra kontraktsåtaganden, skyldigheter avseende arbetsrätt, socialförsäkring, skydd mot risker i samband med arbete, skatter och bokföring.

 • Administration av löneutbetalningar via finansiella institut.

 • Tidregistreringssystem genom tillträdeskontroll med hjälp av avtryck/kort (i förekommande fall).

 • Administration av gruppförsäkringar/pensionsplaner vid enheten.

 • Genomförande av utbildningar, både subventionerade och icke subventionerade.

   

Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är fullgörandet av ett anställningskontrakt. Uppfyllande av relevanta skyldigheter enligt lag. Vederbörandes samtycke.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Omfattas tredje parts personuppgifter?

Nej, som regel behandlar vi endast de uppgifter som innehavarna uppger. Om du överlämnar uppgifter som avser tredje part måste du först ha bett om och inhämtat dessa personers samtycke, i annat fall befriar du oss från allt ansvar för underlåtelse att uppfylla detta krav.

Och uppgifter avseende minderåriga?

Vi behandlar inte uppgifter för minderåriga under 14 år, du ska därför inte ge oss några uppgifter om du inte har uppnått den åldern.

Kommer vi att meddela oss via elektroniska medier?

 • Vi kommer endast att använda dem för att administrera din ansökan, i det fall du har uppgett detta kontaktsätt för oss.

 • Om vi skickar reklam har du uttryckligen gett ditt godkännande till detta.

Vilka säkerhetsåtgärder tillämpar vi?

Du kan vara lugn: Vi använder oss av en optimal säkerhetsnivå vid hantering av personuppgifter och vi har installerat samtliga tekniska lösningar med hänsyn till den teknik som finns tillgänglig i syfte att undvika förlust, missbruk, ändring, otillåten tillgång till och stöld av personuppgifter.

I vilken utsträckning används automatiska beslutsprocesser?

HOTEL MAMA S.L.U. använder inte helt automatiska beslutsprocesser för att ingå, utveckla eller avsluta ett avtalsförhållande. I det fall vi använder sådana processer i ett särskilt fall kommer vi att informera dig om detta och meddela vilka rättigheter du har, om det föreskrivs enligt lag.

Kommer ni att skapa profiler?

I syfte att kunna erbjuda dig produkter och/eller tjänster i enlighet med dina intressen och förbättra din användarupplevelse kan vi komma att skapa en ”kommersiell profil” utifrån den information vi har tagit del av. Vi kommer dock inte att använda automatiska beslutsprocesser utifrån en sådan profil.

Vilka mottagare kommer att ta del av dina uppgifter?

De företag som ingår i gruppen HOTEL MAMA S.L.U.

Dina uppgifter kommer inte att överföras till tredje part, om så inte föreskrivs enligt lag. De kommer att delges Spaniens skatteverk (Agencia Estatal de la Administración Tributaria) och banker och finansiella institut för att ta betalt för tjänster som utförts eller produkter som inhandlats, och de kommer även att delges dem som har hand om den bearbetning som är nödvändig för att genomföra avtalet.

Om du köper eller betalar något, om du väljer en app, webbsida eller plattform, bankkort eller någon annan tjänst online kommer dina uppgifter att överföras till den plattformen eller så kommer de att bearbetas i dess omgivning, alltid med högsta säkerhet.

För det fall att du har samtyckt till behandling av ditt namn och bilder och annan information i samband med HOTEL MAMA S.L.U.:s verksamhet, kommer dessa att spridas i olika sociala nätverk och på HOTEL MAMA S.L.U.:s webbsida.

 

Internationella överföringar.

För det fall en internationell överföring av uppgifter måste göras av HOTEL MAMA S.L.U., så kommer detta endast att göras till institutioner som står under European Union Privacy Shield (ytterligare information: https://www.privacyshield.gov/welcome), till institutioner som har visat att de uppfyller skyddsnivån och garanterar i enlighet med de parametrar och krav som förutses i gällande lagstiftning för datasäkerhet, såsom i EU:s förordningar, eller då det finns ett rättsligt bemyndigande att utföra en internationell överföring.

 

Vilka rättigheter har du?

 • Att få veta om vi behandlar dina uppgifter eller inte.

 • Att få tillgång till dina personuppgifter.

 • Att få dina uppgifter rättade om de är felaktiga.

 • Att få dina uppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga för de syften som de samlades in eller om du drar tillbaka ditt samtycke.

 • Att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas; då kommer vi endast att spara dem i enlighet med gällande lag.

 • Att få ut dina uppgifter i ett strukturerat gängse läsbart format eller maskinläsbart. Om du vill kan vi skicka dem till den nya ansvarige som du väljer. Detta gäller endast under vissa förutsättningar.

 • Att lämna klagomål till spanska dataskyddsmyndigheten (Agencia Española de Protección de Datos) om du anser att vi inte har behandlat dig korrekt.

 • Att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till samtliga behandlingar du har samtyckt till.

Om du ändrar någon uppgift är vi tacksamma om du meddelar oss detta för att hålla oss uppdaterade.

Vill du ha ett formulär för att utöva dina rättigheter?

 • Vi har formulär du kan använda för att utöva dina rättigheter: be om dessa via e-post eller använd om du föredrar det dem som spanska dataskyddsmyndigheten eller tredje part har skapat.

 • Formulären måste undertecknas elektroniskt, eller så ska en kopia av ID-handling bifogas.

 • Om någon representerar dig ska du bifoga en kopia av dennes ID-handling, eller så ska personen ifråga underteckna elektroniskt.

 • Formulären kan lämnas in personligen, skickas med vanlig post eller e-post adresserat till Ansvarig i början av denna text.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till spanska dataskyddsmyndigheten om du anser att du inte har blivit korrekt bemött när du ansökte om att få dina rättigheter tillgodosedda.

Inom högst en månad, räknat från mottagandet av din ansökan, kommer HOTEL MAMA S.L.U., att besluta om den.

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för vilken som helst av de behandlingar du har samtyckt till.

Använder vi cookies?

Om vi använder oss av någon annan typ än nödvändiga cookies kan du ta del av vår cookiepolicy via länken i början av vår webbplats.

Hur länge kommer vi att ha kvar dina personuppgifter?

 • Personuppgifterna kommer att finnas kvar så länge du har förbindelser med oss.

 • När du avbryter din förbindelse med oss kommer dina personuppgifter som behandlas i olika syften att finnas kvar i enlighet med vad som föreskrivs i lagen, däribland så länge som en domare eller domstol kan behöva dem i enlighet med preskriptionstiden för rättsliga åtgärder.

 • Uppgifter som behandlas kommer att lagras så länge som lagen fastställer i enlighet med vad som nämnts tidigare, i det fall det finns en rättslig skyldighet att lagra uppgifterna. Om ingen tidsfrist finns kommer de att sparas till dess att vederbörande begär att uppgifterna tas bort eller återkallar samtycket.

 • Vi kommer att spara all information och kommunikationer i samband med dina inköp eller bruk av våra tjänster så länge som garantin gäller för produkterna eller tjänsterna, i syfte att kunna tillgodose eventuella reklamationer.

RUM
RUM 1
Vuxna
Barn
ålder Barn 1
ålder Barn 2
ålder Barn 3
ålder Barn 4
BEKRäFTA
ANKOMST
AVRESA
ålder Barn
ålder Barn
Cerrar
Vuxna
Barn